Welkom!

Studiegenootschap Trias Politica is een genootschap waarin studenten van de Thorbecke Academie lid kunnen worden om daarmee hun studiebelangen zo goed mogelijk te laten behartigen. Het Studiegenootschap biedt voldoende studie gerelateerde activiteiten aan voor haar leden, maar ook de mogelijkheid om binnen de organisatie van het Studiegenootschap verantwoordelijkheid te dragen.

Door studenten een warm nest te bieden en te stimuleren om zichzelf te ontplooien, is het genootschap de ideale plaats om naast de studie net dat beetje extra uit de studie/studententijd te halen.