Sponsoren

Sponsoren

Op deze pagina hopen wij u een beeld te geven van wie wij zijn als Studiegenootschap Trias Politica, waar wij voor staan, wat wij doen en wat wij u te bieden hebben. Heeft u nog vragen, dan zijn die natuurlijk altijd meer dan welkom.

Wat doen wij?
Studiegenootschap Trias Politica, opgericht in 2001 , zal dit jaar haar 15e verjaardag vieren in de vorm van een derde Lustrum. In de afgelopen 15 jaar is het genootschap gegroeid naar meer dan 300 leden, waarvan een grote groep zeer actief betrokken is bij de activiteiten en dergelijke die georganiseerd worden. Maar onze activiteiten zijn niet altijd alleen voor onze leden, gastcolleges, symposia en opleidingsdagen zijn vrij toegankelijk voor een ieder die geïnteresseerd is.

Zoals de naam al aangeeft is Trias Politica een studiegenootschap, behalve een gezonde dosis activiteiten gericht op vermaak, houden wij ons ook bezig met het verbreden van onze studie. Dit doen we door middel van de eerder genoemde gastcolleges, symposia en opleidingsdagen, maar ook door middel van werkbezoeken die regelmatig plaatsvinden Dichtbij, maar ook vaak in onze bestuurlijke hoofdstad, Den Haag. Ook worden bijlessen georganiseerd, studentmentoren aangesteld en zijn we bezig studiegroepen op te richten voor moeilijke vakken. Een overzicht van de activiteiten die wij in een jaar organiseren, kunt u vinden op de volgende pagina.

Het Studiegenootschap Trias Politica wordt bestuurd door een vijfkoppig bestuur, met daaronder 17 commissies die elk geleid worden door een assessor. Het genootschap is verbonden met de Thorbecke Academie en dit jaar heeft het bestuur dan ook gekozen voor het motto: ‘Niemand heeft het ideaal in de hand; doch waarheen stuurt hij, die het niet in het oog heeft?’, een citaat van Johan Rudolph Thorbecke. De leden van Trias Politica zijn jong, studenten, en hebben geen idee wat de wereld hen zal brengen en waar zij terecht zullen komen. Maar wat zij wel hebben zijn idealen, ambities en dromen. Deze zijn een drijfveer om zich in te zetten en dichter bij het bereiken van hun idealen te komen. En ook al heeft niet een van de leden de toekomst volledig in eigen hand, deze hebben ze altijd in het oog. Het bestuur van dit jaar heeft zich als missie voorgenomen de studies naar een hoger niveau te brengen door middel van de georganiseerde activiteiten, dit zal het studiegenootschap kennis, een netwerk en gezelligheid opleveren. De kernwaarden van Trias Politica zijn "Inzet, Loyaliteit en Gezelligheid". Deze waarden wil het bestuur ook dit jaar weer nastreven, met extra nadruk op de derde kernwaarde, gezelligheid, in het kader van het derde Lustrum. Onder de naam ‘Anno Propagationem’ of ‘het Jaar van de Verbreding’ wil het bestuur het genootschap dit jaar verbreden in de meest ruime zin van het woord.

Boven alles wordt er gestreeft om de leden van Trias Politica een goede leerschool te bieden om zichzelf te kunnen ontplooien.

Als Studiegenootschap Trias Politica hebben wij u een aantal dingen te bieden. U kunt zelf een keuze maken waar u interesse in heeft en wat u ons in ruil daarvoor zou kunnen bieden.


Wat doen wij?

Hieronder ziet u een overzicht van wat voor activeiten wij zoal organiseren in een maand.

Wat kunnen wij u bieden?
– Uw logo op de shirtjes voor de introductieweek
– Uw logo op onze website, eventueel als banner
– U heeft de mogelijkheid een advertentie te plaatsen op onze website
– Er kan een stukje over u worden geplaatst op onze website
– Er kan een stukje over u worden geschreven in ons tijdschrift, de Opinio, deze wordt ongeveer ieder kwartaal uitgebracht
– Uw logo in ons tijdschrift, de Opinio.
En naast dit alles biedt studiegenootschap Trias Politica u natuurlijk ook een mogelijke nieuwe klantenkring.