European Studiescommissie

European Studiescommissie

Door de Europese eenwording is er behoefte aan mensen die verschillende talen spreken en beschikken over brede handelskennis en een groot cultureel bewustzijn. Bij de HBO-opleiding European Studies van NHL Stenden Hogeschool ligt de nadruk op kennis over Europa, internationale oriëntatie, praktijkoriëntatie en persoonlijke ontwikkeling. Een breed scala aan onderwerpen komen voorbij: van Europees recht, en openbaar bestuur tot communiceren in een vreemde taal en rekening houden met andere culturen. Ieder jaar probeert de commissie door middel van gastcolleges, activiteiten en werkbezoeken een toegevoegde waarde te realiseren voor studenten van de opleiding.

Om je een beeld te geven wat de European Studiescommissie voor je kan betekenen, volgt hier een overzicht wat de commissie in de loop der jaren zoal heeft georganiseerd:
- een gastcollege van Cas Wichers (Veiligheidskundige en diplomaat in Pakistan);
- een gastcollege van Caecilia van Peski (lid van de VN en diplomaat);
- een gastcollege van Robert Schliessler (Voorzitter D66 platform Europa);
- het organiseren van een Europees Debat met 8 politici van 8 verschillende (Europese) partijen;

- een gastcollege van Karel van Oosterom (ambassadeur Verenigd-Koninkrijk);
- bezoeken aan diverse ambassades;
- een bezoek aan de Grolschfabriek.

Dit is slechts een kleine greep uit de activiteiten. Je kunt jezelf verrijken door aan deze activiteiten deel te nemen. En zelfs als lid van het Studiegenootschap onderdeel uitmaken van deze commissie, om zo naast de studie extra ervaring op te doen en jezelf op die manier te ontwikkelen!

Wat doet de European Studiescommissie?
De European Studiescommissie is één van de studiecommissies van het Studiegenootschap. De commissie zet zich in voor de belangen van European Studies studenten binnen het Studiegenootschap. Ook organiseert de commissie activiteiten, zoals workshops, lezingen, debatten en gastcolleges gericht op de European Studies studenten. Alle studenten van alle opleidingen zijn zeer welkom bij de gastcolleges die georganiseerd worden! Het doel van de studiecommissies is het aanbieden van verdieping naast de reguliere studie. Als u contact wil opnemen met de European Stusiescommissie kunt u mailen naar es@sgtriaspolitica.nl.

European Studiescommissie

Er zitten geen leden in deze groep