HBO-Rechtencommissie

HBO-Rechtencommissie

De HBO-Rechtencommissie zet zich in voor de belangen van HBO-Rechten studenten binnen Studiegenootschap Trias Politica!

Om je een beeld te geven wat de HBO-Rechtencommissie voor je kan betekenen, volgt hier een overzicht wat de commissie in de loop der jaren zoal heeft georganiseerd:

 • Een bezoek aan het Visitors Centre van het Vredespaleis in Den Haag;

 • Een gastcollege van de heer Bruining en de heer Seerden van de GGZ-Friesland;

 • Een gastcollege van de heer Buijs die een eigen juridisch consultancybureau heeft;

 • Een gastcollege van notaris mevrouw Kroek;

 • Een gastcollege van strafrechtadvocate Mr. Lubbers;

 • Een gastcollege van de heer. Koster (Oud-raadsheer Hoge Raad);

 • Een gastcollege van Theunis Dankert (Advocaat Europees Mededingingsrecht);

 • Een gastcollege van de heren Anker (zeer bekende strafadvocaten);

 • Een gastcollege van Meester Leonie (strafrechtadvocate);

 • Een bezoek aan International Crime Court in Den Haag;

 • Een bezoek aan het Gerechtshof te Leeuwarden.


Dit is slechts een kleine greep uit de activiteiten. Je kunt jezelf verrijken door aan deze activiteiten deel te nemen. En zelfs als lid van het Studiegenootschap onderdeel uitmaken van deze commissie, om zo naast de studie extra ervaring op te doen en jezelf op die manier te ontwikkelen!

Wat doet de HBO-Rechtencommissie?
De HBO-Rechtencommissie is één van de studiecommissies van het Studiegenootschap. De commissie organiseert activiteiten, zoals workshops, lezingen, debatten en gastcolleges gericht op de HBO-Rechten studenten. Alle studenten van alle opleidingen zijn zeer welkom bij de gastcolleges die georganiseerd worden! Het doel van de studiecommissies is het aanbieden van verdieping naast de reguliere studie. Als u contact wil opnemen met de HBO-Rechtencommissie kunt u mailen naar rechten@sgtriaspolitica.nl​.

HBO-Rechtencommissie

Elske Evelien Bouma (2023) Commissielid
Elly Broersma (2022) Commissielid
Vrouke Kerssies (2022) Commissielid
Fenna Schaap (2023) Assessor