Reiscommissie

Reiscommissie

Voor veel studenten heeft het buitenland een grote aantrekkingskracht. Na de middelbare school periode zullen veel studenten plannen hebben om voor korte of langere tijd naar het buitenland te gaan. De één gaat er meteen een paar weken tussen uit en de ander gaat zich rustig voorbereiden op een studie in het buitenland. De interesse in het buitenland is zeer begrijpelijk, omdat er namelijk zo veel te zien en beleven is. Op het moment dat je de Nederlandse grens overgaat zal je meteen met een andere cultuur te maken krijgen. Deze omslag in taal en cultuur is zeer leerzaam. De samenwerkingen op Europees niveau zijn tegenwoordig groot en deze zullen de komende jaren alleen maar groter worden. Het Studiegenootschap vindt het daarom belangrijk dat haar leden de kans wordt geboden om tijdens de studie eens te snuffelen aan de cultuur en het werkveld van andere Europese landen.

Wat doet de Reiscommissie?
De Reiscommissie van het Studiegenootschap houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten in het buitenland. Deze activiteiten worden door de commissie aangeboden aan alle leden van het Studiegenootschap. De georganiseerde activiteiten zullen aansluiting vinden bij de opleidingen die voor onze leden relevant zijn. Dit kan betrekking hebben op uiteenlopende activiteiten. Voor de hand liggende activiteiten zijn bezoeken aan overheidsinstanties en bedrijven in het buitenland. Contacten met buitenlandse studenten zijn hierbij ook zeer leerzaam.

De commissie organiseert lezingen en gastsprekers uit het buitenland die komen spreken op de Thorbecke Academie. Ook kunnen er stedentrips georganiseerd worden. Spannender wordt het natuurlijk wanneer de commissie er in slaagt om een internationale reis te organiseren, waarin daadwerkelijk contact wordt gelegd met andere studenten.

Om een beter beeld te krijgen van wat de commissie precies doet is hieronder de aftermovie van de reis naar Boedapest te zien.Reiscommissie

Bart Eefting (2023) Commissielid
Anna Faber (2022) Commissielid
Thijs Dirk Groenveld (2023) Commissielid
Anemoon Koster (2023) Commissielid
David Kuipers (2023) Assessor