Senaat

Senaat

De Senaat bestaat uit het Praesidium en alle Assessoren (voorzitters van de commissies), en wordt minimaal eens per maand door het Praesidium bijeengeroepen. De Senaat dient ter bevordering en afstemming van de activiteiten die door de Assessoren georganiseerd worden en wordt voorgezeten door de Vice-Praeses. Tijdens het samenkomen van het Praesidium en de Assessoren in de Senaat zal er afstemming plaatsvinden over de te verrichten werkzaamheden. Ook het structureel samenkomen van alle Assessoren zorgt voor homogeniteit en een effectieve samenwerking.


Senaat Praesidium Tjalsma

Yannick Bults (2019) Vice-Praeses
Marijke Dijkstra (2020) Assessor
Marit Golverdingen (2017) Assessor
Romy Groen (2019) Ab-Actis
Sam Anne Julia Hakhoff (2020) Assessor
Yeza Kuipers (2018) Assessor
Nina Isis Louwsma (2019) Assessor
Iris van Netten (2019) Algemeen Bestuurslid
Louisa Marlene Oldenhof (2020) Assessor
Ramon Oldenziel (2020) Assessor
Margriet Annestasia Oppedijk (2020) Assessor
Zoë de Ruijter (2019) Quaestor
Kevin Dylan Seijmonsbergen (2020) Assessor
Zoë Stevens (2016) Assessor
Famke Corine Stienstra (2018) Assessor
Anna Tjalsma (2019) Praeses
Fleur de Vries (2020) Assessor
Bente Wijnia (2019) Assessor
Sana Ziyani (2020) Assessor