Senaat

Senaat

De Senaat bestaat uit het Praesidium en alle Assessoren (voorzitters van de commissies). De Senaat wordt minimaal eens per maand door het Praesidium bijeengeroepen. De Senaat dient ter bevordering en afstemming van de activiteiten die door de Assessoren georganiseerd worden. Tijdens het samenkomen van het Praesidium en de Assessoren zal er afstemming plaatsvinden over de te verrichten werkzaamheden. Ook het structureel samenkomen van alle Assessoren zorgt voor homogeniteit en een effectieve samenwerking.