Senaat

Senaat

De Senaat bestaat uit het Praesidium en alle Assessoren (voorzitters van de commissies), en wordt minimaal eens per maand door het Praesidium bijeengeroepen. De Senaat dient ter bevordering en afstemming van de activiteiten die door de Assessoren georganiseerd worden en wordt voorgezeten door de Vice-Praeses. Tijdens het samenkomen van het Praesidium en de Assessoren in de Senaat zal er afstemming plaatsvinden over de te verrichten werkzaamheden. Ook het structureel samenkomen van alle Assessoren zorgt voor homogeniteit en een effectieve samenwerking.


Senaat Praesidium Ziyani

Marten Laurens Algra (2021) Assessor
Wessel de Boer (2020) Assessor
Rixt Bouma (2020) Assessor
Julia Greven (2021) Assessor
Meike Halbesma (2021) Assessor
Kevin Hardeman (2018) Assessor
Iris Nina Jansma (2020) Quaestor
Hannah Kastelein (2021) Assessor
Claire Mulder (2020) Assessor
Louisa Marlene Oldenhof (2020) Algemeen Bestuurslid
Ramon Oldenziel (2020) Vice-Praeses
Femke Reitsma (2021) Assessor
Fleur de Vries (2020) Ab-Actis
Jabik Taeke Zijlstra (2021) Assessor
Sana Ziyani (2020) Praeses
Senaat_website.png
Senaat 2021-2022