Senaat

Senaat

De Senaat bestaat uit het Praesidium en alle Assessoren (voorzitters van de commissies), en wordt minimaal eens per maand door het Praesidium bijeengeroepen. De Senaat dient ter bevordering en afstemming van de activiteiten die door de Assessoren georganiseerd worden en wordt voorgezeten door de Vice-Praeses. Tijdens het samenkomen van het Praesidium en de Assessoren in de Senaat zal er afstemming plaatsvinden over de te verrichten werkzaamheden. Ook het structureel samenkomen van alle Assessoren zorgt voor homogeniteit en een effectieve samenwerking.


Senaat Praesidium L.P.M. de Vries

Luuk Boersma (2023) Assessor
Anna Faber (2022) Assessor
Teatske Frietema de Vries (2022) Assessor
Romy Groen (2019) Assessor
Arden Hermus (2022) Assessor
Rémon Camiel ten Hoeve (2022) Algemeen Bestuurslid
Vrouke Kerssies (2022) Assessor
Lesley Kraak (2023) Assessor
Mats Olivier Kromjongh (2022) Vice-Praeses
David Kuipers (2023) Assessor
Jelte Meuleman (2022) Assessor
Christian Poessé (2023) Assessor
Marc Roozendaal (2022) Quaestor
Fenna Schaap (2023) Assessor
Abyan Scheepvaart (2023) Assessor
Sam Vledder (2022) Assessor
Britt Vreeker (2023) Assessor
Lotte Paulina Margaretha de Vries (2022) Praeses
Linde Willemijn Wannet (2022) Ab-Actis