Senaat

Senaat

De Senaat bestaat uit het Praesidium en alle Assessoren (voorzitters van de commissies), en wordt minimaal eens per maand door het Praesidium bijeengeroepen. De Senaat dient ter bevordering en afstemming van de activiteiten die door de Assessoren georganiseerd worden en wordt voorgezeten door de Vice-Praeses. Tijdens het samenkomen van het Praesidium en de Assessoren in de Senaat zal er afstemming plaatsvinden over de te verrichten werkzaamheden. Ook het structureel samenkomen van alle Assessoren zorgt voor homogeniteit en een effectieve samenwerking.


Senaat Praesidium Tjalsma

Anna Tjalsma (2019) Praeses
Yannick Bults (2019) Vice-Praeses
Romy Groen (2019) Ab-Actis
Zoë de Ruijter (2019) Quaestor
Iris van Netten (2019) Algemeen Bestuurslid
Marit Golverdingen (2017) Assessor
Louisa Marlene Oldenhof (2020) Assessor
Ramon Oldenziel (2020) Assessor
Kevin Dylan Seijmonsbergen (2020) Assessor
Bente Wijnia (2019) Assessor
Nina Isis Louwsma (2019) Assessor
Yeza Kuipers (2018) Assessor
Sam Anne Julia Hakhoff (2020) Assessor
Sana Ziyani (2020) Assessor
Famke Corine Stienstra (2018) Assessor
Margriet Annestasia Oppedijk (2020) Assessor
Marijke Dijkstra (2020) Assessor
Zoë Stevens (2016) Assessor
Fleur de Vries (2020) Assessor