Senaat

Senaat

De Senaat speelt een centrale rol in het organiseren en realiseren van activiteiten, en is daarmee essentieel voor het uitdragen van de waarden van ons genootschap; Inzet, Loyaliteit en Gezelligheid. De Senaat bestaat uit het Praesidium en alle Assessoren (voorzitters van de commissies) en heeft eenmaal per maand een vergadering. De Senaat heeft de taak om alle georganiseerde activiteiten te bespreken en in te plannen. Ook controleren zij het Praesidium. De Senaat wordt voorgezeten door de Vice-Praeses. Tijdens het samenkomen van het Praesidium en de Assessoren zullen zij elkaar advies geven en helpen bij het organiseren van activiteiten. Senaat Praesidium L.P.M. de Vries

Luuk Boersma (2023) Assessor
Anna Faber (2022) Assessor
Teatske Frietema de Vries (2022) Assessor
Stan in 't Groen (2021) Assessor
Romy Groen (2019) Assessor
Rémon Camiel ten Hoeve (2022) Algemeen Bestuurslid
Vrouke Kerssies (2022) Assessor
Lesley Kraak (2023) Assessor
Mats Olivier Kromjongh (2022) Vice-Praeses
Jelte Meuleman (2022) Assessor
Marc Roozendaal (2022) Quaestor
Fenna Schaap (2023) Assessor
Abyan Scheepvaart (2023) Assessor
Ilse Sloot (2021) Assessor
Sam Vledder (2022) Assessor
Britt Vreeker (2023) Assessor
Lotte Paulina Margaretha de Vries (2022) Praeses
Linde Willemijn Wannet (2022) Ab-Actis
Amarens de Wit (2023) Assessor
Senaat 2023-2024
Senaat 2023-2024