Integrale Veiligheidskunde

Integrale Veiligheidskunde

Veiligheid is een bijzonder actueel thema, het staat hoog op de agenda van de politiek maar ook in het bedrijfsleven. Risico’s wil je natuurlijk het liefst vermijden, daarom zijn de Integrale Veiligheidsspecialisten bijzonder gewild. Een integraal veiligheidskundige overziet het hele werkveld, daarom word je bij de hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde van NHL Stenden Hogeschool ook breed (generalistisch) opgeleid. Je leert hoe je veiligheidsproblemen in kaart brengt en goede veiligheidsadviezen opstelt. Bij een goed advies komt veel kijken. Je moet veel aspecten meenemen zoals de juridische, financiële, organisatorische en bestuurlijke kant van het veiligheidsprobleem. Het politieke proces speelt hierin een belangrijke rol.


Minors

Je kunt bij NHL Stenden Hogeschool voor een deel je eigen studiepad bepalen. Bijvoorbeeld door het kiezen van bepaalde minors. In het tweede en het vierde jaar doe je een keuzeminor, je kan hierbij ook kiezen voor een minor bij een andere hogeschool. Maar ook bij je stage heb je verschillende keuzemogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om je stage in het buitenland te doen. Mogelijke beroepen 
- Veiligheidscoördinator
- Coördinator rampenbestrijding
- Adviseur integrale veiligheid
- Beleidsmedewerker rampenbestrijding
- Wijkcoördinator veiligheid en leefbaarheid
- Preventiemedewerker
- Bestuurlijk juridisch medewerker openbare orde
- Riskmanager


Kijk voor meer informatie op: https://www.nhlstenden.com/hbo-opleidingen/integrale-veiligheidskunde