Integrale Veiligheidskunde

Integrale Veiligheidskunde

Veiligheid is een bijzonder actueel thema, het staat hoog op de agenda van de politiek maar ook in het bedrijfsleven. Risico’s wil je natuurlijk het liefst vermijden, daarom zijn de Integrale Veiligheidsspecialisten bijzonder gewild. Een intergraal veiligheidskundige overziet het hele werkveld, daarom word je bij de hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde van NHL Stenden Hogeschool ook breed (generalistisch) opgeleid. Je leert hoe je veiligheidsproblemen in kaart brengt en goede veiligheidsadviezen opstelt. Bij een goed advies komt veel kijken. Je moet veel aspecten meenemen zoals de juridische, financiële, organisatorische en bestuurlijke kant van het veiligheidsprobleem. Het politieke proces speelt hierin een belangrijke rol.

Thorbecke Academie 
De Thorbecke Academie is de eerste hogeschool voor overheidsmanagement en staat hoog aangeschreven in bestuurlijke kringen. De Thorbecke Academie is onderdeel van NHL Stenden Hogeschool. Onze studenten zijn betrokken. Oud-studenten hebben mooie carrières en zijn onder andere werkzaam als beleidsmanager, veiligheidscoördinator of burgemeester. De sfeer op de Thorbecke Academie wordt door de studenten als zeer prettig ervaren.

Minors
Je kunt bij NHL Stenden Hogeschool voor een deel je eigen studiepad bepalen. Bijvoorbeeld door het kiezen van bepaalde minors. Maar ook bij je stage heb je verschillende keuzemogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om je stage in het buitenland te doen.

In het tweede jaar doe je een keuzeminor. Je kunt kiezen uit:
- Veiligheidregie Bedrijf en Veiligheid
- Netwerk en Regie

Ook in het vierde jaar kies je een minor bijvoorbeeld:
- Veiligheidsregie en netwerken
- Watermanagement
- Cybersafety
- Bedrijf en Veiligheid
- Global sustainability
- The Human Factor

Je kunt ook kiezen voor een minor bij een andere hogeschool.

Mogelijke beroepen 
- Veiligheidscoördinator
- Coördinator rampenbestrijding
- Adviseur integrale veiligheid
- Beleidsmedewerker rampenbestrijding
- Wijkcoördinator veiligheid en leefbaarheid
- Preventiemedewerker
- Bestuurlijk juridisch medewerker openbare orde
- Riskmanager


Kijk voor meer informatie op: https://www.nhlstenden.com/hbo-opleidingen/integrale-veiligheidskunde