Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen het Studiegenootschap. Aan de ALV kunnen alle leden deelnemen. De ALV neemt besluiten over onder andere het gevoerde beleid. Ook kiest de ALV het Praesidium en de Rekenkamer. Het belangrijkste krachtsmiddel is het wel of niet verlenen van decharge aan het Preaesidium. De ALV komt bijeen zo vaak als het Preaesidium dit nodig acht of wanneer een bepaald aantal leden dit nodig achten. Ook participanten hebben recht om de ALV te bezoeken, alleen hebben zij dan geen stemrecht. Overige onderwerpen die jaarlijks voorbij komen tijdens de ALV zijn onder andere: het bespreken van het jaarverslag, goedkeuring van het beleidsplan en de goedkeuring van de financiƫn.