Rekenkamer

Rekenkamer

De Rekenkamer is een orgaan binnen Studiegenootschap Trias Politica die vooral het financiële beheer van het genootschap controleert. Ook kan de Quaestor advies vragen aan de Rekenkamer over financiële kwesties. Bijvoorbeeld over de kosten van een gastspreker of over de begroting van de introductieweek. De Rekenkamer bestaat uit vier leden waarvan één reserve lid. Ongeveer elke periode komt de Rekenkamer samen met de Quaestor bijeen.

Rekenkamer 2022-2023

Iris Nina Jansma (2020) Voorzitter
Zoë de Ruijter (2019) Lid
Wessel de Boer (2020) Reservelid
Thij Wartena (2022) Lid