Bestuurskunde - Overheidsmanagement

Bestuurskunde - Overheidsmanagement

Hangjongeren een plek geven, een veilige binnenstad creëeren, vrijheid van meningsuiting versus vrijheid van godsdienst en populisme, veiligheid in onze samenleving, bezuinigingen, studiefinanciering en de ov-chipkaart en hoe staat Nederland in Europa? Het zijn vraagstukken van deze tijd waar bestuurskundigen zich over buigen. Bij besturen hangt veel af van maatschappelijke, economische en politieke omstandigheden. Daarom is de hbo-opleiding Bestuurskunde ook zo interessant. Niets blijft ooit hetzelfde, de maatschappij en de politiek zijn altijd in beweging! Die beweging zie je terug in de opleiding: we zoeken de praktijk op, gaan naar gemeenten en organisaties en halen interessante gastsprekers naar de opleiding toe.

Thorbecke Academie 
De Thorbecke Academie is de eerste hogeschool voor overheidsmanagement en staat hoog aangeschreven in bestuurlijke kringen. De Thorbecke Academie is onderdeel van NHL Stenden Hogeschool. Onze studenten zijn betrokken. Oud-studenten hebben mooie carrières en zijn onder andere werkzaam als beleidsmanager, veiligheidscoördinator of burgemeester. De sfeer op de Thorbecke Academie wordt door de studenten als zeer prettig ervaren.

Minors
Je kunt bij NHL Stenden Hogeschool voor een deel je eigen studiepad bepalen. Bijvoorbeeld door het kiezen van bepaalde minors. Maar ook bij je stage heb je verschillende keuzemogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om je stage in het buitenland te doen.

In het vierde jaar doe je een keuzeminor, zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit:
- Leidinggeven in het publieke domein
- Human Factors
- Global Sustainability
- Ondernemen.

En nog veel meer! Je kunt bijvoorbeeld ook bij een andere opleiding binnen de NHL een keuzeminor volgen.

Mogelijke beroepen
- Projectmanager bij de overheid
- Organisatieadviseur
- Beleidsmedewerker
- Politicus


Kijk voor meer informatie op: https://www.nhlstenden.com/hbo-opleidingen/bestuurskunde-overheidsmanagement