European Studies

European Studies

English below

Door de Europese eenwording is er behoefte aan mensen die verschillende talen spreken en beschikken over brede handelskennis en een groot cultureel bewustzijn. Bij de HBO-opleiding European Studies van NHL Stenden Hogeschool ligt de nadruk op kennis over Europa, internationale oriëntatie, praktijkoriëntatie en persoonlijke ontwikkeling. Een breed scala aan onderwerpen komen voorbij: van Europees recht, en openbaar bestuur tot communiceren in een vreemde taal en rekening houden met andere culturen.

Minoren
Tijdens de opleiding stippel je voor een groot deel je eigen studieroute uit. Je hebt extra vrije keuzeruimte. Daarin kun je vakken, trainingen of workshops volgen die jij interessant vindt. Je kunt dus ‘shoppen’ bij andere opleidingen. In het vierde jaar kies je een Engelse keuzeminor. 


Mogelijke beroepen

 • Lobbyist voor een bedrijven of NGO's
 • EU-Lobbyist Noord Nederland
 • Beleidsmedewerker bij een ministerie
 • PR medewerker bij Amnesty
 • Accountmanager Europa
 • Internationaal beleidsmedewerker
 • Internationaal pr- & communicatiemedewerker
 • Europa coördinator bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

English:

When talking about European Integration there's a need for professionals that are proficient in languages, trade knowledge and cultural awareness. At the Bachelor of European Studies programme at NHL Stenden there's room to learn about Europe, cultural boundaries and public affairs. A broad scale of subjects are taught, such as european law, communicating in a foreign language and being aware of cultural groups and values.

Minors

During your education you can fill in the blanks of your study. You have extra space in your curriculum, in which you can follow traineeships, workshops and minors that peak your interest. You can follow these at any programme that NHL Stenden provides. In your fourth year you will choose an english-language minor of your choice.


Possible occupations:

 • Lobbyist for companies and NGO's
 • EU-Lobbyist Northern Provinces
 • Policyworker at a ministry
 • PR employee at NGO's
 • Accountmanager Europe
 • International Policymaker
 • International PR and Communication
 • Coordinator Europe at the Union of Dutch local authorities

Kijk voor meer informatie op: https://www.nhlstenden.com/hbo-opleidingen/european-studies