European Studies

European Studies

Door de Europese eenwording is er behoefte aan mensen die verschillende talen spreken en beschikken over brede handelskennis en een groot cultureel bewustzijn. Bij de hbo-opleiding European Studies van NHL Stenden Hogeschool ligt de nadruk op kennis over Europa, internationale oriëntatie, praktijkoriëntatie en persoonlijke ontwikkeling. Een breed scala aan onderwerpen komen voorbij: van Europees recht, en openbaar bestuur tot communiceren in een vreemde taal en rekening houden met andere culturen.

Thorbecke Academie 
De Thorbecke Academie is de eerste hogeschool voor overheidsmanagement en staat hoog aangeschreven in bestuurlijke kringen. De Thorbecke Academie is onderdeel van NHL Stenden Hogeschool. Onze studenten zijn betrokken. Oud-studenten hebben mooie carrières en zijn onder andere werkzaam als beleidsmanager, veiligheidscoördinator of burgemeester. De sfeer op de Thorbecke Academie wordt door de studenten als zeer prettig ervaren.

Minors
Tijdens de opleiding stippel je voor een groot deel je eigen studieroute uit. Je hebt extra vrije keuzeruimte. Daarin kun je vakken, trainingen of workshops volgen die jij interessant vindt. Je kunt dus ‘shoppen’ bij andere opleidingen. In het vierde jaar kies je een Engelse keuzeminor. 

Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit:
- International Business
- International Communication
- European Policy & Business

Mogelijke beroepen
- Lobbyist bij Shell
- EU-Lobbyist Noord Nederland
- Beleidsmedewerker bij een ministerie
- PR medewerker bij Amnesty
- Accountmanager Europa
- Internationaal beleidsmedewerker
- Internationaal pr- & communicatiemedewerker
- Europa coördinator bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)


Kijk voor meer informatie op: https://www.nhlstenden.com/hbo-opleidingen/european-studies