Curatorium

Curatorium

Het Curatorium is het adviesorgaan voor de leden van Studiegenootschap Trias Politica. Sinds jaar en dag bestaat het Curatorium uit personen die zich actief hebben ingezet voor het Studiegenootschap. Het Curatorium houdt zich voornamelijk bezig met de financiën, uitleg van statuten, reglementen en de bewaking hiervan. Tevens is het Curatorium benaderbaar voor advies of uitleg over bijvoorbeeld moties c.q. ordevoorstellen. Het Curatorium ziet graag dat leden meedenken en participeren binnen het Studiegenootschap, zowel binnen de Algemene Ledenvergadering (ALV), De Senaat, commissies en
buitenom met eigen initiatieven komen. Het Curatorium is voor vragen en opmerkingen van (ere)leden en/of participanten te bereiken op curatorium@sgtriaspolitica.nl.

Curatorium

ErikJan Bult (2018) Ab-Actis
Kevin Hardeman (2018) Ab-Actis
Floris Huisman (2015) Quaestor
Marjorie Jonas (2016) Quaestor
Zoë de Ruijter (2019) Quaestor
Fleur de Vries (2020) Ab-Actis