Corpus Intellectum

Corpus Intellectum

Het Corpus Intellectum houdt zich bezig met de vorming en de controle van het (lange termijn) beleid van Trias Politica. Het Corpus kan te allen tijde advies geven aan het Praesidium. De leden die zitting nemen in het Corpus Intellectum zullen of oprichters van het Studiegenootschap zijn of een volledig bestuursjaar gedraaid hebben als Praeses. Uiteindelijk waarborgt het Corpus altijd de identiteit van het Studiegenootschap en houdt zij zich bezig met het externe beleid. Onderstaande namen staan op alfabetische volgorde.


Corpus Intelectum

Er zitten geen leden in deze groep