Praesidium

Praesidium

Het Praesidium heeft als taak het besturen van S.G. Trias Politica, het opstellen van een begroting en beleid, het handhaven van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement der S.G. Trias Politica en het uitvoeren van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het Praesidium is bereikbaar via Ab-Actis@sgtriaspolitica.nl.

Hieronder vindt u de samenstelling van Praesidium De Vries

Praesidium De Vries (2022-2023)

Lotte de Vries (2021) Praeses
Marten Laurens Algra (2021) Ab-Actis
Tim Jonkman (2021) Quaestor
Grietje Margaretha (Meike) Halbesma (2021) Vice-Praeses
Leandra Kingma (2020) Algemeen Bestuurslid