Praesidium

Praesidium

Het Praesidium heeft als taak het besturen van S.G. Trias Politica, het opstellen van een begroting en beleid, het handhaven van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement der S.G. Trias Politica en het uitvoeren van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het Praesidium is bereikbaar via Ab-Actis@sgtriaspolitica.nl.

Hieronder vindt u de samenstelling van Praesidium Ziyani

Praesidium Ziyani (2021-2022)

Sana Ziyani (2020) Praeses
Fleur de Vries (2020) Ab-Actis
Iris Nina Jansma (2020) Quaestor
Ramon Oldenziel (2020) Vice-Praeses
Louisa Marlene Oldenhof (2020) Algemeen Bestuurslid Ad Interim