Praesidium

Praesidium

Het Praesidium heeft als taak het besturen van S.G. Trias Politica, het opstellen van een begroting en beleid, het handhaven van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement der S.G. Trias Politica en het uitvoeren van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het Praesidium is bereikbaar via Ab-Actis@sgtriaspolitica.nl.

Hieronder vindt u de samenstelling van Praesidium Tjalsma

Praesidiumfoto_Tjalsma.jpeg

Praesidium Tjalsma (2020-2021)

Anna Tjalsma (2019) Praeses
Romy Groen (2019) Ab-Actis
Zoë de Ruijter (2019) Quaestor
Yannick Bults (2019) Vice-Praeses
Iris van Netten (2019) Algemeen Bestuurslid