Praesidium

Praesidium

Het Praesidium heeft als taak het besturen van S.G. Trias Politica, het opstellen van een begroting en beleid, het handhaven van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement der S.G. Trias Politica en het uitvoeren van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het Praesidium is bereikbaar via Ab-Actis@sgtriaspolitica.nl.

Hieronder vindt u de samenstelling van Praesidium L.P.M. de Vries

Praesidium L.P.M. de Vries (2023 - 2024)

Lotte Paulina Margaretha de Vries (2022) Praeses
Linde Willemijn Wannet (2022) Ab-Actis
Marc Roozendaal (2022) Quaestor
Mats Olivier Kromjongh (2022) Vice-Praeses
Rémon Camiel ten Hoeve (2022) Algemeen Bestuurslid
Praesidiumfoto.jpg
Praesidium L.P.M. de Vries