Praesidium

Praesidium

Het Praesidium heeft als taak het besturen van S.G. Trias Politica, het opstellen van een begroting en beleid, het handhaven van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement der S.G. Trias politica en het uitvoeren van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het Praesidium is bereikbaar via Ab-Actis@sgtriaspolitica.nl.

Hieronder vindt u de samenstelling van Praesidium Van Buren

‚Äč

Praesidium Van Buren (2019-2020)

Marjel van Buren (2018) Praeses
Kevin Hardeman (2018) Ab-Actis
Miriam Gossen (2018) Quaestor
Anna de Vries (2018) Vice-Praeses
Sophie Broenink (2018) Algemeen Bestuurslid