Praesidium

Praesidium

Het Praesidium heeft als taak het besturen van S.G. Trias Politica, het opstellen van een begroting en beleid, het handhaven van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement der S.G. Trias Politica en het uitvoeren van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het Praesidium is bereikbaar via Ab-Actis@sgtriaspolitica.nl.

Hieronder vindt u de samenstelling van Praesidium L.P.M. de Vries

Praesidium L.P.M. de Vries (2023 - 2024)

Lotte Paulina Margaretha de Vries (2022) Praeses
Linde Willemijn Wannet (2022) Ab-Actis
Marc Roozendaal (2022) Quaestor
Mats Olivier Kromjongh (2022) Vice-Praeses
Rémon Camiel ten Hoeve (2022) Algemeen Bestuurslid
Praesidiumfoto.jpg
Praesidium L.P.M. de Vries

Praeses

 • Het gezicht van de studievereniging
 • Zit de Algemene Ledenvergadering voor
 • Onderhouden van contacten met internen en externen
 • Leiden van het Praesidium

Ab-Actis

 • Bijhouden van het ledenbestand
 • Notuleren van de Algemene Ledenvergadering en senaatsvergaderingen
 • Beheren van het archief
 • Bijhouden van interne en externe correspondentie

Quaestor

 • Beheren van de geldmiddelen van Trias Politica
 • Het beheren van het archief
 • Vergaderen met de rekenkamer
 • Contact hebben met de sponsoren


Vice-Praeses

 • Waarnemen van de taken van de praeses bij diens afwezigheid
 • Het opstellen van een jaarplanning van activiteiten en controle daarop
 • Het aansturen en coördineren van de commissies

Algemeen Bestuurslid:

 • Eindverantwoordelijke Sociale media
 • Coördineren van meeloopstudenten en studentmentoren
 • Ondersteunen van Praesidiumleden
 • Foto’s maken op activiteiten