Welkom

Studiegenootschap Trias Politica is het genootschap dat zich inzet om de studiebelangen van de studenten van de Thorbecke Academie zo goed mogelijk te behartigen. Het Studiegenootschap biedt voldoende studie gerelateerde activiteiten aan voor haar leden, maar ook de mogelijkheid om binnen de organisatie van het Studiegenootschap verantwoordelijkheid te dragen.

Door studenten een warm nest te bieden en te stimuleren om zichzelf te ontplooien, is het genootschap de ideale plaats om naast de studie net dat beetje extra uit de studie/studententijd te halen.


Ervaringen van leden 

Zoe_2.png